Informace o zpracování a ochraně osobních údajů

Naše společnost Serena GS, s.r.o. (IČ 27448843) se sídlem Uruguayská 78/12, 120 00 Praha 2 si velmi váží Vaší důvěry a chrání Vaše data před jejich zneužitím. Zde jsou  informace  o tom:

  • jaké osobní údaje shromažďujeme a k jakým účelům
  • komu osobní údaje svých klientů předáváme
  • jaká jsou Vaše práva ve vztahu k osobním údajům, které zpracováváme

Pokud zde nenajdete odpovědi na své otázky, nebo se chcete v této souvislosti ještě na něco zeptat, zavolejte nám na telefonní číslo 491 420 789 nebo nám pošlete email na adresu sales@serena-contact.net

S Vašimi osobními údaji pracujeme z důvodu, abychom mohli splnit to, k čemu jsme se Vám zavázali, nebo z důvodu, že na tom máme takzvaný oprávněný zájem. Zároveň nám to pomáhá dostát všem právním povinnostem. Osobní údaje zpracováváme výhradně s Vaším souhlasem, s výjimkou zákonem stanovených případů, kdy ke zpracování osobních údajů Váš souhlas nevyžadujeme.

Jaké osobní údaje zpracováváme?

Jedná se o údaje potřebné  pro vytvoření nabídky,  k doručení Vašich objednávek na požadovanou adresu,k fakturaci zboží  nebo za účelem odpovědi na Vámi vznesený dotaz: jméno a příjmení, e-mailová adresa, telefon, fakturační a doručovací adresaa v případě  objednávky v e-shopu  to jsou všechna automaticky zaznamenávaná data ( IP adresa , adresa webové stránky, čas návštěvy apod.). Můžeme po Vás požadovat i číslo Vašeho bankovního účtu a to v případě vrácení přeplatku nebo částky za stornovanou (již uhrazenou) objednávku. Tyto osobní údaje budou námi zpracovávány nejdéle 3 roky od jejich vzniku, pokud nám neudělíte souhlas k dalšímu zpracování.

Komu osobní údaje předáváme?

Zpracování osobních údajů je prováděno  naší  společností Serena GS, s.r.o., tedy správcem osobních údajů. Osobní údaje však pro nás mohou zpracovávat i tito zpracovatelé: externí dopravci - Česká Pošta s.p., PPL CZ s.r.o., General Logistics Systems Czech Republic s.r.o., Geis Parcel CZ s.r.o. ,  apod. , externí firma zpracovávající   účetnictví   Ing. Rudolf Benirške ,   marketingový systém ECOMAIL.CZ, s.r.o. .

 Klademe důraz na zabezpečené nakládání s těmito údaji a na jejich ochranu před případným zneužitím.

Vaše práva jsou následující:

  • právo na  informace  jaké Vaše osobní údaje zpracováváme
  • právo na opravu nebo vymazání  osobních údajů
  • právo na omezení zpracování
  • právo na přenos dat